KALİTE POLİTİKAMIZ

Şimşek Alüminyum Reklam Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. olarak çalışmalarımızda kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre sağlığı konularını ön planda tutarak, üst yönetimce desteklenen, çalışanlarımızca benimsenen kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturarak sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Şimşek Alüminyum Reklam Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin kurumsal anlayışı, sosyal sorumluluğu ve paylaştığı değerler ile uyum sağlamaktadır.

Kalite Politikamız, Şimşek Alüminyum Reklam Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. kurumsal hedeflerimizdeki başarımızı, kalite bilincimizi sürekli olarak geliştirerek sağlayacağız. Yüksek kalitede ürünler sunarak en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamayı, doğru planlama yaparak kaynak ve zaman israfını önlemeyi, üretimden montaj aşamasına kadar uyguladığımız süreçlerin performansını bütün sahalarda izleyerek ve takip ederek sektörde lider konuma ulaşmayı, standartlara uygun; en uygun kalitede, ekonomik, güvenli ve hatasız ürün ve emniyetli hizmet sunmayı, sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı, kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanlarımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini yükseltmeyi, verilen eğitimlerle çalışanlarımızı ve sistemimizi sürekli geliştirmeyi ve tüm faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 
   

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız Şimşek Alüminyum Reklam Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nde sağlık, emniyet ve çevre sorumlulukları, işimizin ayrılmaz parçasıdır.

Bu amaçla, faaliyetlerimizi Çevre ve İSG mevzuatlarına ve hukuken bağlı bulunduğumuz tüm kuruluşların standartlarına uygun olarak gerçekleştirmeyi, Çevre ve İSG risklerini belirleyerek, kontrol ederek ve düzeltici, önleyici faaliyetlerde bulunarak riskleri, iş kazalarını, sağlık bozulmalarını ve çevre kazalarını en aza indirmeyi, faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek ve faaliyetlerimizden kaynaklanacak ölüm, yaralanma ve sağlık bozulmalarından çalışanlarımızı korumayı, tüm çalışanlarımıza bireysel İSG ve Çevre Sorumluluklarının farkında olmalarını sağlayacak eğitimler vereceğimizi, Çevre ve İSG performansını gözden geçirerek ve performansını izleyerek sürekli gelişmesini sağlamayı, taahhüt ediyoruz.